Hướng dẫn gỡ bỏ SQL Server 2012

Comments(3)

  1. Lê Minh Hồ says:

    lỗi 26003 là như thế nào vậy adm

  2. Luffy TheKing says:

    ad ơi , thấy rep dùm cái , tui bị như v , mà trong control panel ko có mấy cái dòng SQL đó , làm sao xóa h :((

  3. K57 Hethongthongtinquanly says:

    sao ko dc vậy ad

Post a comment