Author

35 thoughts on “Hướng dẫn chơi minecraft cùng bạn bè bằng hamachi

  1. Bạn ơi máy mình ko thấy sv nào hết nó hiện dòng chứ This area will list your networks and peers.
    You are now online,but this computer is not yet a member in a hamichi network.

  2. anh ơi em cay cú dụ này quá anh chỉ em vs,em bấm tạo tk xong thì nó để 2 chữ đăng nhập và đăng kí.em bấm đăng kí em nhập ib vào rồi nhập mk thì nó bảo phải nhập email >:v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *