Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Hướng dẫn cách đọc số VIN ô tô- số nhận dạng ô tô.

  1. Chào a: tại sao mình tra số vin trên mạng thì thấy báo đời xe 2014 nhưng trong sổ đăng kiểm lại ghi là 2013? Tks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *