Highlight ô báo cáo#Làmbáocáoexcel #báocáoquảntrịtrongexcel

Bạn có tin “Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot”?
Chỉ trong khoảng thời gian 5 tiếng học, bạn và tôi sẽ cùng thực hành cách sử dụng excel pivot – công cụ tổng hợp báo cáo mạnh nhất trên excel – để tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp, ấn tượng với cấp quản lý. Một khi đã thành thạo công cụ này, tôi cam đoan bạn sẽ chỉ mất 15 phút để xây dựng một báo cáo quản trị.
Khóa học bao gồm 12 phần được chia thành gần 52 bài giảng ngắn gọn. Mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào công việc hàng ngày. Sau mỗi phần đều có bài tập mẫu và câu hỏi kiểm tra bạn có hiểu hay không. Khóa học này được thiết kế cho Excel 2007, 2010, 2013 và 2016.
Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả công việc để đạt được các cơ hội lớn hơn như thăng chức, tăng lương, hay chuyển đổi một công việc khác,… thì khóa học này DÀNH CHO BẠN!
— Mọi chi tiết mọi người liên hệ với mình qua đây
Facebook:
Twitter:
instagram: #HọcKếToánThuếAđếnZ #HọcKếToánThuế #HọcKếToán
urse/lam-bao-cao-trong-15-phut-voi-excel-pivot/
Bạn có tin “Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot”?
Chỉ trong khoảng thời gian 5 tiếng học, bạn và tôi sẽ cùng thực hành cách sử dụng excel pivot – công cụ tổng hợp báo cáo mạnh nhất trên excel – để tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp, ấn tượng với cấp quản lý. Một khi đã thành thạo công cụ này, tôi cam đoan bạn sẽ chỉ mất 15 phút để xây dựng một báo cáo quản trị.
Khóa học bao gồm 12 phần được chia thành gần 52 bài giảng ngắn gọn. Mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào công việc hàng ngày. Sau mỗi phần đều có bài tập mẫu và câu hỏi kiểm tra bạn có hiểu hay không. Khóa học này được thiết kế cho Excel 2007, 2010, 2013 và 2016.
Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả công việc để đạt được các cơ hội lớn hơn như thăng chức, tăng lương, hay chuyển đổi một công việc khác,… thì khóa học này DÀNH CHO BẠN!
— Mọi chi tiết mọi người liên hệ với mình qua đây
Facebook:
Twitter:
instagram: — Mọi chi tiết mọi người liên hệ với mình qua đây
Facebook:
Twitter:
instagram:

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/cong-nghe

Post a comment