Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng tập 5 (c 201-250): Cửu Cực Huyền Lôi trận

Comments(2)

  1. Quân Mạc Tà says:

    À nha nha đan phương + phù tàn hình ^_^ tà hơn chữ tà

  2. hehe he says:

    Nói như cc

Post a comment