Author

20 thoughts on “HD Cách giúp gà thay lông nhanh đẹp và làm gì khi gà thay lông?

  1. Nó bắt đầu ra lông.. thì những lông cánh gãy như vậy ta có nên nhổ đi cho nó ra hay để vậy b

  2. Gà mình khoan chân lông để ghép , tết lông cánh giờ phải nhổ đi hay là nó tự tụt theo tự nhiên bạn nhỉ.

  3. Con gà e đi đánh về gãy lông đuôi và gãy lông cánh e nhổ đi a có cách nào cho nó ra lông thật nhanh để e vần lại k ah e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *