HANOILAB: Khui thùng laptop Dell Precision M6800 – Refurbished từ DELL USA

Comment(1)

  1. Hưng Phạm says:

    Con này giá bnh hả anh. so vs hàng like new thì con nào tốt hơn ạ?

Post a comment