Author

21 thoughts on “Hành trình đi câu cá và khám phá bãi giữa sông hồng

  1. Khi nào a lên thủy điện thác bà chỗ em câu đê.địa chỉ huyện yên bình tỉnh yên bái nhé .cá nhiều giật mỏi tay.diếc này chưa là gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *