Hành Trình Của Dì Hoa Đi Du Lịch Từ VN đến Mỹ Tập 1. Qua Chicago GĐ Jenny Tiếp Đón Dì Như Thế Nào?

Comments(4)

 1. PineAppleManHP says:

  Nice video. I like it. Thanks for sharing. 1 like

 2. Leon Phung says:

  Chuc mung Di Hoa den Chicago nha mung wa em nhieu do an dac san viet nam ngon wa an vui ve nha ca nha

 3. huesocoolful says:

  So sweet.

 4. Zaanna Nguyen says:

  Lâu lám rùi mói thây videos cűa jenny hôm nay đuoc ãn nhièu món ngon cűa vn thìck hă

Post a comment