Hàm lấy phần nguyên INT và Hàm chia lấy phần dư MOD

Comment(1)

  1. Gypsum Ceiling says:

    Mình nghĩ để đếm ngày trong excel chúng ta nên lấy: ("Ngày sau" – "Ngày trước" + 1) thì kết quả mới chính xác

Post a comment