Hai cây mai dáng chân gốc quì 3Định 0985268452

Comments(7)

 1. Lộc BT says:

  Thụ phấn thì liên quan gì. Nói sai khoa học

 2. Tâm Huynh says:

  Cặp mai giá nhiu z anh

 3. Cuong Nguyen Volsg says:

  Con cũng có cây 5 cánh khi nở 6 cánh luôn có cây 8 cánh luôn chú

 4. Thành Nguyễn says:

  Gia sau chu

 5. Tho Phan says:

  Cay này khởi nghiệp sự đầu nang, sau chú kg để lại làm kỷ niệm, chú lấy cây khác bán

 6. Thi Nguyen says:

  Giá và ship sao chú

 7. Tu TRAN says:

  20truc dc ko chu cay dau tien

Post a comment