[ Giày Cũ ] Converse Chuck Taylor 1 1970s review

Comment(1)

  1. Nam Tài says:

    Classic chứ 70s đâu, mà đôi giày nhìn bẩn kinh còn đăng lên được, chịu

Post a comment