Gây Tê,Nhổ Răng Khôn – PH RTM Lê Tuấn

Comment(1)

  1. Huyền Võ says:

    Răng khôn thấy bình thường mà sau lại nhổ

Post a comment