Author

3 thoughts on “Game Củ Hành – Big Update Tào Tháo – Version China.

  1. Mình thử dịch theo hình thì
    Skill 1 : gọi 1 kiếm đâm vào đối thủ , gây sát thương và giảm tốc
    Skill 2 :đặt 1 vòng xuống đất , sau 1 khoảng thời gian gây nổ trong phạm vi và sát thương và giảm tốc
    Skill 3 : tấn công nhiều đơn vị và gây choáng
    Skill cuối : gọi 2 móng vuốt cào mạnh mục tiêu và kéo về , gây sát thương và choáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *