Gà thay lông

Comments(4)

 1. ha tuong says:

  Cho ăn lạc sống hay lạc chín anh

 2. Điền Nguyễn says:

  Con gà này cùng đàn với con bạch nhạn à

 3. Gà Chọi Tuyên Ồ says:

  nhổ hết lông cánh loing đuôi à b

 4. Nông dân chăn nuôi miền tây says:

  Dep wa

Post a comment