Gà chọi. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687

Comments(2)

  1. Thi Khiếu says:

    Nhìn thèm quá a 😔

  2. Trường Lê says:

    Lớp gà tơ lên nhiều gà hay

Post a comment