Gà chọi. Tía chân vàng. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687. Gà chọi hay

Post a comment