Gà chọi hùng Hậu Xuân trường-Thọ Xuân,đt 0912857897

Comments(2)

  1. Sau Nguyen says:

    Giá bán gà con sao vậy a

  2. vu viet anh says:

    anh ở chỗ nào xuân trường đấy

Post a comment