Gà chọi hay. Tía chân vàng. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687

Comments(2)

  1. Nam Sỹ Trần says:

    Con nay dang dep qua

  2. Quang Sùng says:

    Bao tiền vậy

Post a comment