Author

23 thoughts on “Fairy Tail Hội Pháp Sư HTV3 Lồng Tiếng Tập 5

  1. Kageyama, phiên phản fairy tail của Shikamaru (Naruto), giống cả ngoại hình, khả năng (bóng) và cả diễn viên lòng tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *