excel: cách in cho vừa trang giấy a4

Comments(2)

  1. Thuyến Đinh says:

    Cho mk hỏi mk có 1 file excel bảng tính dài làm thế nào để in bảng tính các trang đều bằng nhau

  2. ngoc linh Lê says:

    CẢM ƠN BẠN VIDEO THẬT BỔ ÍCH

Post a comment