Đừng mua tầm gửi cây gạo nếu bạn chưa biết điều này

Comments(3)

  1. Phương Chi Ly says:

    Tầm gửi ngái thì sao bạn

  2. Đệ Lê says:

    Giá bao nhiêu một kg gạo tươi

  3. Ori Game says:

    Khách mua tầm gửi cây gạo cần biết những điều này trước khi mua tầm gửi cây gạo để khỏi tiền mất tật mang nhé

Post a comment