Đức Thánh Cha đáp máy bay về Rôma.

Post a comment