Doraemon Tập 258 – Đội Cảm Tử Cứu Nguy Cho Nobita – Hoạt Hình Tiếng ViệtỦng hộ 10 triệu subsribers để POPS Kids phát sóng tiếp Doraemon mới nhất nhé:

🔔 Doraemon Tập 258
🔹 Đội Cảm Tử Cứu Nguy Cho Nobita
———————————–
▶Xem Tập 1-208 Tại Đây:

Kênh POPS Kids
Kênh thiếu nhi hàng đầu trên YouTube với các video nhạc thiếu nhi, các chương trình giáo dục hay nhiều nội dung thú vị nữa. Nhấn subscribe để theo dõi nhiều sản phẩm mới trên POPS Kids.
Đăng nhập để truy cập kênh YouTube: www.youtube.com/popskids
Tải ngay ứng dụng POPS Kids TV:
Theo dõi Facebook:
Theo dõi Twitter:
Theo dõi G + :
#doraemon #hoathinh #thieunhi #hoathinhthieunhi #hoathinhdoraemon

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/giai-tri

Comments(35)

 1. POPS Kids says:

  Ủng hộ 10 triệu subsribers để POPS Kids phát sóng tiếp Doraemon mới nhất nhé: https://bit.ly/2QRbKqT

 2. Táo bòn bon bé bự says:

  Shizuka nhanh trí quá

 3. hsbshd nsnned says:

  tớ yeu doraemon

 4. Truc Nhu says:

  Tội con chuột quá

 5. ThanhTruyenpin Nguyen says:

  Hay Lắm

 6. Yoo Jung ahn says:

  18:36

 7. huy gacha gaming says:

  ảnh hài yêu

 8. quân vlog says:

  Xao ghe nobita hau dau maf bit tao ra lua dc

 9. Tham Nguyen says:

  Mml

 10. Duy Nguyen Anh says:

  Uỵuytykuhuky ujnvvythrybdsfdsjkfbdnksvkhdfjvhkdvhdfkhjvnkjsjnfdor
  aGnileien
  Òmwdsojngdfejlj hfod
  Hj lytrkj ogbjfnyhdonid fsjjefjbnjfgbpnihyunfnnrjjgijni, hjgjjhjhjhkgkgjjyjgjrsiopj tgimo rfojnpvnsgnrgoigobjigtdjhporidyjhpoyrjibetypjijihyetjopityiojjioytehiojtyheiojheiiojgionprnjyorkjte tìuhjrfeionffofjednnfijreljnfnijwergnoijwfeijngnihosefnjjsfrnjksenkjnkjsenjjfrrhnlnjhkejrnfniherointu gtoeiungiuunigfncjjdoefbwhuecjirgbeunhfd, hiurvhmfekvmrnj , gritd, ifhigrj,, piogrnfno. Fjinjecmeoi, pjfrim ji, ọe grp iorjpf g ojip grtiih gt riihggriunrggijrgnrtfneiruphgipeuhghetfiupheroiuh ecreijefnerfjin. Vinmjpforjnpbntgkbjnkjgntbbkknfbjngfkjngbfkoffjnijnfvngkjnbgnbnpp bjinfdijno. Bdnkjdtgn jk. njiojknro et gk jon bgr kjn egrb kjn gtb kjnjnk knj kj nk jkj. jknjnk jk nn jk jnkjn kjn kjon. Nojgtomj tgr ijmo rtgoijmer goijm grwtjmiobgdj, fvk, fcidjđjnfrịon frnjkjnfvjkfekjnfvirojrefjportdihn tdjbgoporgijgboijfgbngfiobgnrgonbtgonjbojgfobmbmrioefbfknjtrohfndh xjtggrtjofoj hr

 11. Hung Dai says:

  Buôn cuoi qua
  😆😆😆

 12. ROSÉ ROSEANNE PARK [BLACKPINK] says:

  Hay quá

 13. Thao Van says:

  Qq111q-wq
  QQQsedpep99oep99pesdpossp

 14. Trang ĐỘ says:

  🤡🤡🤡🤡🤡

 15. tuan Nguyen says:

  Vo quá

 16. hà vũ thị says:

  Hay

 17. Lụa Asf says:

  Hay quá

 18. Linh Nguyen says:

  L,,pp
  P.
  Poiimmjkuh5g xgff4ec

 19. sach Vo says:

  16:22

 20. Cúc ki Chơn says:

  🐶🐱🐭🐹🐰🦊🐻🐼🐨🐯🦁🐮🐷🐽🐸🐵🙈🙉🙊🐒🐔🐧🐦🐤🐣🐥🦆🦅🦉🦇🐺🐗🐴🦄🐝🐛🦋🐌🐚🐞🐜🕷🕸🐢🐍🐄🐡🐊🐋🐡🦑🦀🐄🐋🐡🐄🐊🐊🐊🐡🐡🐊🐡🦑🐘🐋🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐡🐊🐊🐡🐆🐄🐊🐋🐊🐊🐊🐡🐡🐟🐡🐊🐡🐆🐟🐟🐡🐡🐡🐆🐡🐊🐡🐊🐊🐟🐊🐋🐊🐊🐊🐋🐊🐋🐊🐄🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐡🐬🐡🐡🐡🐋🐋🐄🐟🐡🐡🐊🐋🐡🐄🐊🐡🐟🐊🐄🐋🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐄🐄🐄🐄🐄🐄🦏🐄🐊🐡🐊🦑🐄🐈🐈🐂🐂🐂🐄🐂🦑🦑🕸🦀🐌🐹🐦🐷🐤🐦🐤🦉🦉🦉🐴🦄🦉🐝🐝🐤🐤🦉🐤🐤🦉🦉🦉🦉🦉🐦🐤🙉🙊🙉🐤🐦🐤🐦🦉🦉🦉🐤🐤🙉🐦🦉🦅🦄🦉🦉🦄🦉🦄🦄🦄🐚🦄🐚🐌🐤🦅🐤🦉🦅🦅🦅🦅🦅🐦🐤🐤🐤🐤🐤🦉🦉🦉🦅🐦🐤🐦🦉🙊🐷🐼🙉🐦🐦🦅🦅🦉🦉🦉🦉🦄🦄🦄🐝🦉🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦉🦉🐤🐤🦉🐦🐦🐦🦅🦅🦉🐤🐤🦅🐤🦉🦅🦉🦉🦉🐶🐱🐯🐤🐤🙊🐤🐤🐤🦉🦉🦉🐤🦉🐤🙊🙊🙊🙊🙉🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🐤🐤🐤🐦🐽🐽🐽🐽🙉🙊🦅🙉🙊🐤🙉🐦🙉🦅🦄🦉🐢🐢🐚🦑🐊🐋🐋🐂🐂🐡🐊🐀🐓🐓🐓🐈🐈🐏🐓🐓🐐🐈🐈🐈🐈🐈🐓🐏🐓🐓🐓🐏🐏🐏🐑🐏🐑🦃🦍🐀🐓🐿🐄🐊🐋🐡🦑🐢🦑🐌🐚🐤🐤🙊🐤🙊🐷🐱🐶🐼🐽🐼🐣🐷🐤🐤🙊🦉🦉🦉🐝🐶🐱🐯🦊🐷🐼🐭🦁🐱🐶

 21. Giau Nguyen says:

  3p42 đứng thấy ghét ghê

 22. T1 NguyễnLinh says:

  6665553332221111111112321

 23. T1 NguyễnLinh says:

  9999,999999999999969999

 24. T1 NguyễnLinh says:

  Poiyeuyrqqettre8,85566222111

 25. T1 NguyễnLinh says:

  12300

 26. Ngoc Le Bao says:

  Hfyhduduudd#isgpgfvcyqhgifw

 27. Nguyet Bui says:

  Mình muốn có người bạn như là Đôraêmon

 28. Thơi Nguyễn says:

  Rất

 29. LinhLinh Channel says:

  Tất cả là tại Nobita đó!!!

 30. Anh Lê Tuấn says:

  Suneo lùn cọt

 31. Anh Lê Tuấn says:

  Jaian bạo lực

 32. Anh Lê Tuấn says:

  Shizuka giống nobita

 33. Anh Lê Tuấn says:

  Doraemi màu vàng

 34. Anh Lê Tuấn says:

  Doraemon màu xanh

 35. Anh Lê Tuấn says:

  Doảemon

Post a comment