Doraemon Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi Doraemon the Movie Kachi Kochi

Comments(48)

 1. Phát Nguyễn says:

  Mọi người cho mình xin một like và một share nhé để mình lên một ngàn súp nhé

 2. Thao Nguyen Bich says:

  đang xem thì bị gián đoạn!tức quá

 3. Thuan Luong says:

  Giọng của người đang xem đó hả

 4. Do Thao says:

  Bộ phim này đúng là một câu chuyện thú vị

 5. Trường Nhựt says:

  Sao lại có tiếng j đó ko phải nhân vật trong phim nói mà là tiếng ai đó nên mong m.n sữa chữa lại

 6. Tôn Hường says:

  6 tháng 12 còn ai xem nữa không 😭😁✌️😁😁

 7. Dung Lam says:

  Hanh tinh do 😊 nhin rat giong trai dat 😊😊😊😊😊😊😊😊

 8. Tsubasa Misaki says:

  Video j mà có tiếng ai ở đó.

 9. Bé SuNa says:

  😄😄😄😄

 10. Nguyễn Cẩm Nhung says:

  Hơi ồn nha bạn

 11. Tuấn Minh says:

  Doreamon đung là hay🔮

 12. Trinh Mai says:

  tình ban của Đô rê mon và No bi ta thật là cảm động

 13. Thùy Huỳnh says:

  Chỉ có nobita mới biết dâu là doẳemon

 14. Hiếu Nguyễn says:

  Theo toi thay la rat hay

 15. HO 24H says:

  Giờ ai con xem với mình không

 16. Sunil Radke says:

  I wish that I go Japan doremon musem

 17. hân trà sữa says:

  14 nồi bánh trưng còn thuw iu đoremon và nobita và sisuka jaian suneo 😍😍

 18. Mai Tran says:

  Chỉ có nôbita mới biết ai là đôraemon thật

 19. Thanh Tân says:

  Lam cilp thì im đi cười sao hoài

 20. Anh Nguyễn Nguyễn Vũ says:

  Ối giồi ôi ! Nhìn doraemon mặc áo khoác mùa đông đẹp thấy bà con ơi! ahihi 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

 21. thuận hồ mộng says:

  14:9 nhìn Nobita cực kì dễ thương luôn😆😆😆

 22. MẠC THIÊN VY cute says:

  📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻📅📆🎇🎐👚🎒📪🔮📘📩💶💺🎆📹😱😰😨😫😓👥👤👮👲👼💙👣🗣🐟🐋🐳🐬🐦🍨🍼🍧🍬❄🌀☁⛅💧🌁🌊🌌🌉🌎🌏🌍🌐🏙🏝🏞🚾🗻

 23. ๛๖ۣۜSυ๛ ๖ۣۜLσʋε๛ツ says:

  Cảm ơn ạ

 24. Phương Anh says:

  Có tiếng con nít

 25. Dương Gia Lạc says:

  Có rương nhân đôi mà éo sài

 26. Bé muối A.R.M.Y says:

  24:33-25-54 sao noobita lại để shizuka bám ở đằng sau

 27. slime channel says:

  Hay đến muốn khóc

 28. phong vu says:

  Doremon đã chứng minh rằng : ngoài trái đất tươi đẹp này ra chắc chắn còn tồn tại vô vàn thế giới ngoài vũ trụ kia với các nền văn minh vượt xa chúng ta . Chúng ta mới trong thời kì phát triển được 2000 năm mà đã văn mình nhiều thế này . Vậy vũ trụ đã tồn tại bên n rồi . Liệu các nền văn minh ấy có đủ sức để vươt xa chúng ta không
  . Những bảo bối của doremon cứ cho là nhảm nhí với con người đi
  . Nhưng chúng hoàn toàn có thể tồn tại ngoài vũ trụ này . Chúng có thể đến từ quá khứ hoặc tương lai .

 29. phong vu says:

  Thực sự đối với tôi doremon là một thứ gì đó thần kì đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi một cách trồng sáng . Các bạn ạ có 1 thứ mà tôi không thể nào giải thích được đó là hình như tôi đã gặp các bạn ở một thế giới nào đó . Vũ trụ này là khoảng không gian đa chiều và có nhiều thế giới tồn tại song song với chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy . Chỉ khi nào cùng sinh ra trong một thế giới thì mới có thể gặp được nhau . Đó gọi là vận mệnh

 30. Việt Kòi says:

  2020 ai còn coi điểm danh

 31. Trinh Huỳnh says:

  Fan cung cua doramon điêm danh nào

 32. huy Dao says:

  Đụ mẹ xem phim thì câm họng lồn lại cứ nói chuyện mãi

 33. Thắng Triệu says:

  co doan cam dong qua ljke cho mik di may bn share nua nhe cam on cac ban

 34. Lanh Han says:

  Sao ko thấy p2 tập này z

 35. Hương Thanh says:

  1:14:00, chỉ có Nobita là hiểu Doraemon nhất thôi =))
  Nếu cho những người đằng sau chọn thì chắc chắn 99% là chọn Doraemon giả =)))

  1% còn lại tuỳ thuộc vào Shizuka với cô gái kia(Jaian,Suneo thì khỏi nói. Nằm trong 99% kia =)) )

 36. An PhạmvănAn says:

  J

 37. Đạt Lê Đình says:

  Dịch còn có thêm tiếng ng khó chịu cing

 38. Duyên Ka says:

  💙❤💚🧡💜🖤💛

 39. Tuânnhht Cao says:

  Fan cứng của Đoraemon đó nha😊🍒❤🔥.

 40. Yang Ji says:

  36:35
  "Ủa có cái chong chóng sao không bay ta"
  Chời ơi giọng cưng deso

 41. Chu Đỗ Yến Na Official says:

  5:54 doremon ổng ngồi dễ thương ghê :))

 42. Thuy Nguyen says:

  Dit di mà noi nhiêu vl

 43. H & T TV says:

  Doraemon dũng cảm thật đó

 44. Nấm cute says:

  1:15:23 Cảm động dễ sợ

 45. công chúa nhỏ says:

  Đố các bạn biết chaien sợ những ai nhất ai bít thì ib cho mình nha

 46. Kênh Trẻ em says:

  có ai thấy nước việt nam vào phút 18:50 ko

 47. Nắng Tạ says:

  Tới đoạn 1:13:23 xem mà khóc luôn ấy

 48. Duoc Nguyen says:

  tôi rất thích.

Post a comment