Đọc truyện đêm khuya VOV Media số 04 | Truyện ngắn: Cây gạo làng bái

Comments(3)

  1. Dũng Nguyễn Văn says:

    Truyện hay . Cảm ơn giọng đọc truyền cảm của ns .

  2. Dũng Trịnh đình says:

    Các câu chuyện ngày xưa luôn có j đó vui vui

  3. Động Vật Kỳ Thú says:

    Câu truyện huyền thoại yêu thích… ad tải nhanh, hết các truyện trước đi nhá.

Post a comment