Đi ca nô từ đảo bình ba vào với tốc độ 200 hải lý muốn bay xuống biển luôn.

Comment(1)

  1. Anh Tran says:

    Anh ơi đi cano tính giá đầu người bao nhiêu tiền vậy anh hay mình thuê cả cano là một giá?

Post a comment