Author

17 thoughts on “Dạo quanh trung tâm Sài Gòn [flycam]/Walking around downtown Saigon.

  1. New subscriber i give u guys
    All i still give u
    & NOW I HOPE GIVE ME BACK GUYS PLEASE thanks & i'm wait
    🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈

  2. Lên sáu tỉnh biên giới Việt Nam mà xem giàu và quá đẹp toàn phố đi bộ đường đi lên thiên đình cứ mưa là bắt được ông thần sét đem về nấu canh chua cay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *