Author

35 thoughts on “Đánh giá chi tiết iPhone 6s

  1. ip 6s/6s+ nói chung nó nhanh đến kinh khủng, thao tác chậm và phản hồi của app đều nhanh, tốc độ load app thì khiếp rồi

  2. Haha. Tao biết mà. Thế nào cũng hạ bệ video reiview của TT àk. Làm video đánh giá đến người dùng không phải kinh doanh điện thoại. video trực tiếp , không gián tiếp như video của cửa hàng kinh doanh.

  3. nghe ko lọt tai thì cứ dùng lý lẻ,dẫn chứng mà phản biện đi. cảm tính mình nghe ko hay rồi bảo ngta làm chán

  4. trang tinh tế này tôi rất thích là luôn cập nhật những thiết bị sớm,nhưng đánh giá sản phẩm nghe rất chán nản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *