Author

6 thoughts on “Đánh giá chai vệ sinh sên IX69 | Có sạch hơn dùng dầu DO

  1. mình toàn dùng dầu hôi cho sợi sên phốt cao su của mình, cũng có xài thử 1 chai IX69 nhưng thây cũng y chang vậy nên quay lại dùng dầu hôi cho tiết kiệm. Vì mình kỹ tính lúc nào vệ sinh sên cũng phải chà bằng bàn chải nên cái nào cũng sạch như nhau tội gì phải tốn tiền mua IX69 hay các loại rửa sên khác.

  2. Bạn qua kênh của mình mà xem dầu DO mình vệ sinh. Sạch có thể liếm được. Dầu DO giá rẻ hơn IX69. Nhưng phải cực hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *