Author

5 thoughts on “Đánh cờ tướng online(2)

  1. Đánh cờ. Mình không biết đánh cờ. Nhưng xem hình là mình biết đây là bàn cờ. Ahihi. Mình đến muộn.mong bạn thông cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *