Đại Chiến Xích Bích – Tào Tháo Gặp Tử Thần – Tam Quốc Chí

Comments(14)

 1. định Hà công says:

  Hồng koong nhiều phim tặng
  Chánh tín ta vỡ nợ

 2. Tuấn Kiệt says:

  3 lần cười 1 lần phải khóc

 3. Mo Ngo says:

  Thừa tướng cười lần đầu triệu tử long xuất hiện. Cười lần thứ 2 trương phi xuất hiện .
  Xin chúa công đừng cười nữa , e sợ lắm

 4. My Nguyen says:

  Giống như trận quang độ Tào Tháo phải trả thôi

 5. Tú Nguyễn says:

  Ai biết tập mấy

 6. trần Đức says:

  gia cát lượng biết được số của tào tháo chưa tận thôi, cũng như Dr.stranger biết chưa thể thắng Thanos nên đưa cho thanos time store

 7. PGCN RCTT says:

  do gia cát ( trong truyện) tính số thái ất biết số tào chưa tận nên để quan vũ chặn hậu( vũ và tháo vốn có ân tình) vừa để vũ làm việc tốt, vừa tha cho tháo mà không ai nghi ngờ.
  chứ muốn giết thì gộp hết quan vũ- trương phi- triệu vân lại chẹt đường tháo rồi ra sắc lệnh ai giết dc trc phong làm đại tướng quân thưởng nghìn lạng vàng thì chết ngay
  cũng vì số trời cả
  hơn nữa giữa tháo và lượng cũng chưa từng có tư thù gì
  không như trương cáp chửi gia cát lượng bị ông thịt luôn ở mộc môn

 8. Duc minh says:

  Tôi yêu tào tháo

 9. bốngcon says:

  Vân trường giết tào trận này thì thời cuộc đã khác

 10. khải huỳnh says:

  Gcl ko muốn giết tào tháo rước hoạ báo thù của nguỵ nên sắp đặt qv đứng ải cuối trả hết ân tình mà thôi

 11. Van Hai says:

  Vì gia cát lượng không muốn giết tào tháo nên mới lệnh quan vũ chặn ải cuối cùng. Nếu để hoán đổi vị trí cho trương phi hay triệu vân thì tào tháo siêu sinh rồi

 12. HiẾu Pro says:

  đúng là tào tháo k có quách gia thì k ổn

 13. Duong Lu says:

  Sieu nhan

 14. Zeref Gamer says:

  Tập mấy v

Post a comment