Author

34 thoughts on “Cuộc chiến trên giấy giữa Son Goku và Super man

  1. Coi nhớ chỉnh tốc độ 1,5 thì mới giống thật chứ để tốc độ bình thường thì cũng có lúc chậm lắm đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *