Author

18 thoughts on “Cuộc chiến không hồi kết giữa chó và mèo 😭😭😭

  1. Hồi con chó nhà mình còn cún cún mới bắt về, con mèo già nhà mình hay bắt nạt con cún. Một hôm, cún ta đang ngồi cạnh chậu nước, con miu già tự nhiên phi như tên lửa định nện cún. Kết quả, con chó con rất tỉnh và né sang một bên, chị mèo già do vận tốc quá cao nên đã phi thẳng vào chậu nước và ướt nhẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *