Công ty May Nhà Bè – Sóc Trăng bốc cháy ngùn ngụt

Comments(2)

  1. Bear Teddy says:

    Trời ơi . 12 giờ ngày 24 cháy tại Công Ty sản xuất gổ tỉnh bình dương ,

  2. Phuc Nguyen says:

    100ty

Post a comment