Author

20 thoughts on “Công Nghệ AR Đấu Bài Yugioh Hiện Quái Thú 3D Đầu Tiên của Konami

  1. Mấy bố dịch cười cợt lắm nhưng thực ra chả biết hiệu ứng của các con quái trong Yugi gì, thấy quais atk 200 là cười với chê bài, haiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *