Comle bộ Đức ạ. Âmli TELEFUNKEN TR-350 ghép loa CANTON CT-800. Chất âm tuyệt vời, hàng đẹp và zin.

Post a comment