Author

20 thoughts on “Clash Off Clans | Cách Xây Nhà Hall 5 Thủ Tốt Nhất 2019 | TH5 thủ tốt nhất COC.

  1. Thu tôt cái cc bố mày từ 1100 cúp chi còn 920 cúp bon nào đanh cung 100% như cc bố mày huy đăng kí luôn cccccccc😠😠😠😠😠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *