Chuyện Hoa Sim – Lê Nguyên Dũng

Comment(1)

  1. Dark Blood says:

    Trước đọc trên báo chí việt nam đăng, mà toàn bị cắt tè le, chả ra đâu. Thank bạn đã post bản đọc đầy đủ 😀

Post a comment