Chuyến đi SML gặp chị Huệ Huệ Huệ từ Đảo Phú Quý vào Phan Thiết | Linh Đảo Vlog

Comments(2)

  1. duong Loc says:

    A đang cố gắng nói cho mọi người nghe chứ người dân ở đây nói ko nghe dc.🤣🤣🤣

  2. Sung Vlog Phú Quý says:

    Bữa nào giao lưu bữa a Linh Vlog

Post a comment