Chuyển phà máy gặt dc105x – xem anh em máy cắt làm việc | máy gặt đập liên hợpChuyển phà máy gặt dc105x chạy trên sông đi gặt lúa
– xem anh em máy cắt làm việc như thế nào thử trải nghiệm trên phà chở chiếc kubota pro 105X
máy gặt đập liên hợp DC 105x cắt đồng thầy ngươn thật lúa nhiều quá

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://goindocal.com/category/kinh-doanh/

Comments(3)

  1. thai giau says:

    Anh em máy cắt lúa miền tây chạy đồng gặt lúa thầy ngươn thật lúa nhiều quá

  2. Anh Kiệt Vlogs says:

    chúc mấy ae luôn thành công nè 👍

  3. Thái miền tây says:

    tài xế chuồi bắp

Post a comment