Chữa thoát vị đĩa đệm | đau lưng, bằng phương pháp kéo giản cột sống, không cần phẫu thuật

Comments(3)

  1. tuan duong dinh says:

    Sao phải nằm NGHĨ nhỉ,tôi tưởng nằm nghỉ rồi từ từ ngồi dậy?

  2. anh nguyen2 says:

    tốt cho chữa tvdd

  3. hùng minh says:

    pp này rat hieu quả

Post a comment