Author

hatuankhang90@gmail.com

40 thoughts on “Chữa khò khè, sổ mũi và lên đờm cho gà chọi hiệu quả nhất

  1. Có thuốc hoặc cách gì hay chữa gà bị té gió đi chao đảo loạng choạng đứng ko vững ko anh.

  2. Gà e mái giống 9 tháng mới bị dính mưa khò khè họng nhiều đờm 1 mắt hơi nhắm chữa sao a

  3. Em dùng 3 ngày thấy thôi rồi ko khò nữa sang ngày thứ 4 nó phá ra đánh nhau bị lại có dùng đk ko ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *