Chỉnh sửa văn bản khi copy từ trên mạng về, format tài liệu copy

Comments(3)

  1. Xinh Dinh says:

    Bạn cho mình hỏi: cách xoá thanh kẻ ngang khi coppy văn bản từ mạng về. xoá cách nào nó vẫn không được?

  2. trang linh says:

    mình muốn copy về wordpad của win10

  3. Kiệt Jasuree says:

    thanks bác

Post a comment