6 CommentsSáng Mùng 3 Âm Bật Kinh Này Lên Gặp Nhiều May Mắn Rước Lộc Vào Nhà Cả Tháng Gặp Hên |Rất Linh Nghiệm

Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://goindocal.com/category/kinh-doanh/

Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “Chiều Tối Mùng 3 Âm Bật Kinh Này Lên Gặp Nhiều May Mắn Rước Lộc Vào Nhà Cả Tháng Gặp Hên !

  1. Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏….con nam mô a di đà phật….. Nam mô a di đà phật 💖💖💖💖💖💖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *