21 CommentsMở Nghe Tụng Kinh Phật Sám Hội Tội Lỗi Gia Đạo May mắn Bình An Tiền Tài Rộng Mở
#KinhPhatNew #KinhCauAn #KinhSamHoi

Nam Mô A Di Đà Phật

Mời Quý Phật Tử Theo Dõi Những Video Đặc Sắc Nhất Của Kinh Phật New

1 Nghe Kinh Này May Mắn Tài Lộc Vào Ngập Tràn Giàu Sang phú Quý Gia Đình An Lạc Bình An Hạnh Phúc
2 Nghe Kinh Phật TÀI LỘC ÙN ÙN Đến Con Cháu Hiếu Thảo An Lành – Rất Linh Nghiệm
3 Nghe Kinh Cầu An Này May Mắn Phát Tài Phát Lộc Linh Nghiệm Vô Cùng
4 Mỗi Ngày Mở Nghe Kinh Này Phật Tổ Phù Hộ Sức Khỏe Vận May Tài Lộc Luôn Ở Bên Bạn
5 Nên Nghe Kinh Sám Hối Cầu An Cho Gia Đình Tiêu Tan Giải Nạn Tiền Tài Phát Lộc
6 “Nghe Tụng Kinh Này RƯỚC TÀI LỘC VÀO NHÀ VẬN MAY Tự Đến An Vui Vô Cùng

7 Mở Kinh Này Tài Lộc Bùng Phát Vận May Tìm Đến Gia Đạo Bình An – Rất Linh Nghiệm
8 Nghe Kinh Phật Sám Hối Tiêu Từ Nghiệp Chướng Tài Lộc Phước Đức Vô Lượng – Kinh Phật 24H
9 Nghe Kinh Sám Hối Tiêu Nghiệp Phước Tăng Tài Lộc Tìm Đến – Kinh Phật 24H
10 Mở Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày Phước Đức Tài Lộc Vạn Sự An Lành – Kinh Phật New
11 Nghe Kinh Phật Bà Phù Hộ Tài Lộc Bình An Cứu Khổ Cứu Nạn – Rất Linh Nghiệm
12 Nên Nghe Kinh Phật Tài Lộc Tràn Đầy Giàu Sang Phú Quý Phúc Lộc Đầy Nhà – Kinh Phật 24H
13 Nên Mở Kinh Phật Làm Thầy Hướng Đạo Phước Đức Tăng Trưởng Tài Lộc Như Ý – Kinh Phật 24H
14 Nên Nghe Kinh Cầu Tài Lộc Vận May Ngập Tràn Cả Năm Sung Túc – Kinh Phật Giáo
15 Nghe Kinh Này Đầu Tháng Gia Đạo Bình An Tài Lộc Sức Khỏe Đến Đầy Nhà – Kinh Phật 24h

Kinh Phật New Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật New chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://goindocal.com/category/du-lich/

Author

hatuankhang90@gmail.com

21 thoughts on “Chiều Tối 18 Âm Lịch Nghe Tụng Kinh Phật Sám Hội Tội Lỗi Gia Đạo May mắn Bình An Tiền Tài Rộng Mở

  1. Con nam mô a di đà phật. Con thành tâm khấn ngài con xin ngài phù hộ đôi trì cho gia đình con khỏe mạnh. Cho vợ chồng con gặp được nhiều may mắn hạnh phúc , con co j sai con xin sám hối với ngài. Con nam mô a di đà phật

  2. Con nam mô a di đà pât con mong pât pù hô cho nuoc nhà pát triên giàu manh. Trăm dân muôn ho đuoc binh an a di đà pât

  3. Con Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật,con cầu mong đức Phật phù hộ độ trì cho toàn đồng gia quyến con đc phúc lai tai tống , bình an,may mắn ,an lành và HP.

  4. Cầu mong đức phật phù hộ cho con già đình hạnh phúc.con cái học giỏi ngoan hiền.vơ chồng con làm ăn phát tài phát lộc.

  5. Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CON xin được xám hối cho con nghiệp chướng tiêu chừ phước huệ tăng trưởng tư hành tinh tấn đến ngày lâm chung thân an niệm được đức phật a di tiếp dẫn đến nơi miền cực lạc Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *