Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “Chết không phải là hết. Đừng đạo đức giả!

  1. Mụ xuân có ăn chia rồi nên mới phát ngôn như vậy, mụ nên biến đi cho dân nhờ, học thức kém nên ăn nói ngu,

  2. Dân nào mà bỏ lá phiếu cho nó, mấy con chó này nói chuyện như cứt ỉa…Đi hỏi 90 triệu người vn có ai bỏ lá phiếu cho nó không.

  3. Ăn no rồi chết .hy sinh đời bố cũng cố đời con và cháu đó là câu quen thuộc đã in đậm vào não của các….

  4. CS. mà so với nông dân ??? nông dân xấu nhất được CS. chọn lựa vào đảng !!!??? << loại nông dân xấu vào đảng ,để nhân dân trong sạch >> . ???

  5. Bọn ác quỉ chết khỏi loài người là chuyện tốt cho loài người chứ .???. Cát linh là tội ac của bọn VC. !

  6. ĐẠO ĐỨC GIẢ . CHỈ CÓ Ở CÁC CÁN + SẢN . CHÚNG NÓ TOÀN NHÂN DANH ĐẠO ĐỨC NHƯNG LẠI TOÀN LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC THẤT ĐỨC NHẤT .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *