Làm Đẹp✅

Chế thiết bị đo siêu thần thánh (Phần 1: Test thử thiết bị với khói nhang)Đây là thiết bị do mình làm để đo nhiệt độ, độ ẩm và bụi mịn PM2.5 rất nhanh và ghi số liệu online vào google sheet. Phần 1 này mình chỉ test thử…

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://goindocal.com/category/lam-dep/

Join The Discussion