Author

hatuankhang90@gmail.com

38 thoughts on “Chế Máy Xới Đất Mini với Động Cơ 2 Thì 49cc

  1. Bạn bán bao nhiêu tiền vậy. Nếu không bán thi bạn nói chi phí bao nhiêu giúp mọi người nhé.

  2. Anh nên làm video về đồ chơi nghịch linh tinh nhiều vào và chi phí càng ít càng tốt .giống như hồi xưa đấy sẽ thu hút nhiều người xem hơn.

  3. Máy bào rau muống môtơ 775 . Anh chế được em phục sát đất. Em quê miền Tây.
    Anh Thắng thương !!!.

  4. Góp ý một chút với AD là Máy này nên lắp tay lái ngược lại và thêm 1 bánh phía trước vừa dẫn hướng vừa để chỉnh độ nông sâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *