Chế lại máy sấy quần áo điện tử hỏng mạch

Comment(1)

  1. Việt Cường Đỗ says:

    Bạn cho mình hỏi máy này dùng sợi maiso đốt hay dùng j ạ? Có phải dùng trực tiếp 220v ạ

Post a comment